Innovatie, duurzaamheid en flexibiliteit staan centraal

Mobilis past binnen de duurzaamheidsvisie van D’Ieteren Immo.

Het gebouw is energieneutraal én klimaat- en toekomstbestendig. Met zonnepanelen en geothermie, natuurlijke ventilatie en regenwateropslag, en een grote bouwkundige flexibiliteit.

Integratie in de omgeving

Mobilis wil een katalysator zijn die de omgeving activeert.

Uitvoering